Informatieve brief aan Provinciale Staten over de collega-aanpak van klimaatadaptatie: omgaan met de effecten van klimaatverandering en bodemdaling

Datum besluit: 14 november 2017


Weersituaties die we nu nog als extreem beschouwen (hoosbuien, langdurige regen, hitte, droogte) zullen zich de komende decenia vaker, heviger en langer voordoen dan enkele jaren geleden. Dat is één van de conclusies in het op prinsjesdag jl. verschenen Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Nu al ondervinden we in Zuid-Holland – ondanks allerlei maatregelen die al genomen zijn – in toenemende mate schade en hinder door deze weersomstandigheden. Gedeputeerde Staten informeert in deze brief Provinciale Staten over de inmiddels gestarte aanpak om samen met alle Zuid-Hollandse gemeenten en waterschappen te komen tot een strategische agenda over hoe met deze weersomstandigheden rekening gehouden kan worden. De komende jaren zullen er in Zuid-Holland immers grote investeringen gaan plaatsvinden voor o.a. woningbouw, economie en nieuwe energie die ook tegen deze omstandigheden bestand moeten zijn. Eind 2018 moeten de agenda’s klaar zijn en moet er worden overgegaan tot uitvoering. Deze aanpak past ook in de afspraken de gezamenlijke overheden in het kader van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie hebben gemaakt.

Type besluit: GS-vergadering