Overdracht provinciale aandelen Warmtebedrijf Infra N.V. naar een nieuw op te richten Warmtebedrijf Holding B.V.

Datum besluit: 14 november 2017


De provincie is aandeelhouder in Warmtebedrijf Rotterdam Infra N.V., dat zich bezig houdt met warmtelevering in de regio Rotterdam. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen (energietransitie) en uitbreiding van de activiteiten naar heel Zuid-Holland wordt het Warmtebedrijf omgevormd tot een bedrijf met een holdingstructuur. De provincie brengt haar aandelen in de nieuw op te richten Holding in.

Type besluit: GS-vergadering