Amendement 529 - Middelen knelpunt Openbaar Vervoer en Zuidvleugelproducten. Oplossen knelpunten 2018

Datum besluit: 21 november 2017


Het openbaar vervoer kent knelpunten, zowel in frequentie als in lijndichtheid. De financiële middelen om deze knelpunten deels weg te nemen zijn door Provinciale Staten beschikbaar gesteld. Voor meerdere jaren is incidenteel € 2 miljoen gereserveerd. Samen met de vervoerders Arriva en Connexxion is een maatregelenpakket opgesteld, waarmee de belangrijkste knelpunten in provinciale concessies voor de dienstregeling 2018 opgelost worden. In bijgaande brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de inhoud van dit maatregelenpakket.

Type besluit: GS-vergadering