Beantwoording schriftelijke vragen 3343 Statenfractie Partij voor de Dieren Handhaving illegale jachthutten Biesbosch

Datum besluit: 21 november 2017De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over de handhaving inzake jachthutten in de Biesbosch. Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. In het antwoord is aangegeven dat de jachthutten zich op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant bevonden. Het ingediende handhavingsverzoek is doorgezonden en dit is verder een zaak die behoort tot de bevoegdheden van de provincie Noord-Brabant.

Type besluit: GS-vergadering