Brief aan Provinciale Staten inzake wetsvoorstel ''herindeling Vijfheerenlanden''

Datum besluit: 21 november 2017GS (Gedeputeerde Staten) hebben de informatieve brief vastgesteld aan PS (Provinciale Staten) inzake het wetsvoorstel Herindeling Vijfheerenlanden.

Type besluit: GS-vergadering