Ondertekening Declaration of Santiago de Compostela ter ondersteuning van de visserij en de visserijgemeenten in de Brexit onderhandelingen

Datum besluit: 21 november 2017


De toekomst van Britse en EU-vissers en de lokale gemeenschappen die van de zee afhankelijk zijn, hebben allen belang bij een goede toegankelijkheid van de Europese wateren. Het is van groot belang dat de Brexit onderhandelingen niet leiden tot een beperking voor de visserij om in delen van deze wateren te vissen. Gezamenlijk koers houden blijft in het belang van duurzame en gezonde vis, de vissers, en onze visserijgemeenschappen. De Declaration of Santiago de Compostela is opgesteld om dit belang te onderschrijven. De Declaration is door een groot aantal visserijgemeenten in Europa getekend. Met de ondertekening wordt een internationale oproep gedaan aan de Europese Commissie en de lidstaten. Zij worden opgeroepen om de maatschappelijke en economische toekomst van de visserijgemeenten, alsook de visserij waar zij van afhankelijk zijn, veilig te stellen ook na de Brexit. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland steunt dit initiatief ten zeerste en heeft besloten om de Declaration of Santiago de Compostela mede te ondertekenen.

Type besluit: GS-vergadering