Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017

Datum besluit: 21 november 2017


Provinciale Staten hebben op 11 oktober 2017 gesproken over de Koepelnotitie als opmaat naar een Omgevingsvisie voor de provincie Zuid-Holland. De ontwikkeling van de Koepelnotitie is een eerste stap in de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid. In een brief aan Provinciale Staten gaan wij in op de toezeggingen die bij de bespreking zijn gedaan en beantwoorden we de inhoudelijke opmerkingen over de Koepelnotitie. Daarbij gaan we in op de planning en participatie voor de ontwikkeling van het Omgevingsbeleid en de consequenties van het uitstellen van de Omgevingswet. Onze planning is erop gericht om het Omgevingsbeleid (visie, programma en verordening) eind 2018 vast te stellen. In de brief gaan we ook in op een nieuwe werkwijze met gebiedscasussen. Gebiedscasussen zijn concrete opgaven in Zuid-Holland, waarvan we weten of een sterk vermoeden hebben dat er beleidsvragen of spanningen in ons provinciale beleid aan de orde zijn. Met de gebiedscasussen werken we aan een nieuwe methodiek van beleidsontwikkeling, waarbij we beleidsvragen zo veel mogelijk vanuit de praktijk onderzoeken.

Type besluit: GS-vergadering