Regionale bereikbaarheid Katwijk, voortgang N206 / Tjalmaweg en voortgang HOV in relatie tot herontwikkeling Valkenburg

Datum besluit: 21 november 2017


Kort voor de zomer heeft de gemeente Katwijk haar visie op regionale bereikbaarheid rondom Katwijk aan de provincie Zuid-Holland gepresenteerd. Ambities hieruit raakten aan rijks-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke belangen. Om een constructieve beschouwing van de visie mogelijk te maken, heeft de provincie ingestemd met een te maken verdiepingsslag door gemeente Katwijk in afstemming met Rijkswaterstaat, regio Holland Rijnland en de eigen organisatie. In een bestuurlijk overleg van 11 september jl. tussen deze partijen is op basis van de resultaten van de verdiepingsslag afgesproken dat het project N206 / Tjalmaweg (onderdeel RijnlandRoute) ongewijzigd doorgang vindt en is de intentie uitgesproken tot gezamenlijk gebiedsgericht onderzoek naar toekomstige mobiliteitsopgaven.

Type besluit: GS-vergadering