Vaststelling verrekening grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis

Datum besluit: 21 november 2017


Op 8 november 2017 is door Provinciale Staten ingestemd met de grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis. Het dorp Oudenhoorn gaat daardoor per 1 januari 2018 over naar de gemeente Hellevoetsluis. Tussen beide gemeenten kan dan een verrekening plaatsvinden. Deze verrekening wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het bedrag van verrekening is door Gedeputeerde Staten voorlopig vastgesteld op een totaal bedrag van € 9.452.472,-. De gemeenten zullen hierover worden gehoord. Daarna zullen Gedeputeerde Staten overgaan tot het definitief vaststellen van de verrekening, waarbij Hellevoetsluis het door GS vast te stellen bedrag betaalt aan Nissewaard.

Type besluit: GS-vergadering