Verhoging subsidieplafond en wijziging van de Subsidieregeling groen 2016, paragrafen 2.4 en 2.10

Datum besluit: 21 november 2017


De provincie heeft de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016 aangepast. Het is na inwerking treding van de wijziging mogelijk subsidie aan te vragen voor maatschappelijke initiatieven gericht op verduurzaming van de landbouw- en voedselketen. De provincie verstrekt hiervoor subsidie tussen €5.000 en €25.000. Daarnaast kunnen voor initiatieven ten aanzien van het programma Jong Leren Eten, subsidies tussen €10.000 en €50.000 worden aangevraagd. Tenslotte worden voortaan ook activiteiten met betrekking tot het beleven van de natuur binnen en buiten de stad gesubsidieerd voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot en met 18 jaar. Voor het basisonderwijs ontwikkelde projecten kunnen nu een vervolg krijgen tijdens het voortgezet onderwijs. In alle gevallen wordt co-financiering gevraagd. De provincie draagt hiermee bij aan een duurzaam, groen en gezond Zuid-Holland.

Type besluit: GS-vergadering