Voortgangsrapportage Gebiedsprogramma Hoeksche Waard

Datum besluit: 21 november 2017Gedeputeerde Staten hebben op 20 juni 2017 het Gebiedsprogramma Hoeksche Waard werkt: dé voedingsbodem voor de Randstad, vastgesteld. Het programma levert een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling en vitaliteit van de regio, de leefomgeving en het welzijn van de inwoners van de Hoeksche Waard. Samen met ondernemers en het maatschappelijk middenveld zijn provincie en regio aan de slag gegaan met opgaven aan de hand van vijf thema's: Duurzame Landbouw, Energie, Bereikbaarheid, Natuur en Recreatie en Demografische Ontwikkelingen. Samen worden opgaven en kansen tot uitvoering gebracht. De voortgang van het Gebiedsprogramma is aan Provinciale Staten gestuurd.

Type besluit: GS-vergadering