Wijziging kaartbijlage Waterverordening Zuid-Holland en Verordening ruimte 2014

Datum besluit: 21 november 2017


Bij de Waterverordening Zuid-Holland behoren kaarten waarop veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen zijn opgenomen. De kaarten voor het hoogheemraadschap van Delfland en het waterschap Hollandse Delta worden gewijzigd. Er worden:

  1. een aantal regionale waterkeringen toegevoegd.
  2. een aantal regionale keringen van de kaart gehaald.
  3. Bij de Binnenbedijkte Maas (deelgebied Hoekse Waard) wordt de veiligheidsklasse bij een aantal trajecten aangepast.

In verband met de ruimtelijke doorwerking worden de wijzigingen ook op kaart 11 bij de Verordening ruimte 2014 doorgevoerd.

Type besluit: GS-vergadering