Behandeling motie 749 Bodemdaling, Heel Zuid-Holland zakt

Datum besluit: 28 november 2017


Gedeputeerde Staten zeggen Provinciale Staten een rapportage toe over de resultaten van hun inspanningen en de voornemens van Gedeputeerde Staten op het gebied van bodemdaling.

Type besluit: GS-vergadering