Behandelvoorstel motie 753 Beste Klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland

Datum besluit: 28 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben besloten om het idee voor een wedstrijd voor het beste klimaatadaptatieontwerp van Zuid-Holland verder uit te gaan werken. Het initiatief voor zo’n ontwerpwedstrijd komt van Provinciale Staten: een motie daartoe werd ingediend tijdens de behandeling van de Begroting 2018. Gedeputeerde Staten gaan nu eerst verkennen welke partijen mee willen doen en op welke moment en in welke vorm deze wedstrijd het beste kan plaatsvinden. Vóór de zomer zal het plan verder zijn uitgewerkt.

Type besluit: GS-vergadering