Beslissing op bezwaar SITA Recycling Services West van 4 juli 2017 tegen besluit 31 mei 2017 tot invordering verbeurde dwangsom

Datum besluit: 28 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben besloten de bezwaren van het bedrijf SITA Recycling Services West BV, ook wel SUEZ genaamd, tegen een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom ongegrond te verklaren. Het invorderingsbesluit was genomen om een verbeurde dwangsom te innen naar aanleiding van een geconstateerde overtreding. Daarbij was geur vanuit het bedrijf in de wijk Heijplaat in Rotterdam waarneembaar. Gedeputeerde Staten volgen bij dit besluit het advies van de bezwarencommissie.

Type besluit: GS-vergadering