Bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27 Houten-Hooipolder

Datum besluit: 28 november 2017


Op 4 december aanstaande wordt voor het project A27 Houten - Hooipolder een bestuursovereenkomst capaciteitsuitbreiding A27 Houten - Hooipolder getekend tussen de betrokken partijen waaronder het Rijk, de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant en de gemeenten rondom de A27. Het verkeer (personen- en vracht) staat namelijk bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten/Vianen en knooppunt Hooipolder (nabij Raamsdonksveer). Door de weg te verbreden en veiliger te maken, moeten deze files en het sluipverkeer op het onderliggend wegennet verminderen. Naast de verbreding zullen ook drie nieuwe bruggen worden gemaakt waarbij de bestaande bruggen worden vervangen. De betrokken partijen hebben besloten om een bestuursovereenkomst af te sluiten waarin de intenties van de partijen om samen te werken aan dit project worden vastgelegd. Gedeputeerde Floor Vermeulen zal de overeenkomst namens de provincie ondertekenen. Voor het project A27 zal in 2019 een Tracébesluit worden genomen waarna de voorbereiding- en aanbestedingsfase zal starten. De realisatie zal naar verwachting aanvangen in 2022 en de oplevering is voorzien in de periode 2027-2029 voor het Zuid-Hollandse deel (onderdeel Everdingen - Hooipolder).

Type besluit: GS-vergadering