Brief aan de Minister van Financiën met betrekking tot verlaging provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting 2018

Datum besluit: 28 november 2017Provinciale Staten hebben in de vergadering van 8 november 2017 besloten de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting aan te passen. De aanpassing betreft een verlaging van de opcenten van 91,4 naar 90,4. Door dit besluit neemt de lokale belastingdruk voor inwoners en bedrijven in de Provincie Zuid-Holland af. Gedeputeerde Staten hebben de brief aan de Minister van Financiën hieromtrent vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering