Motie 752 CDA, Oogstmarkt Malieveld

Datum besluit: 28 november 2017


Gedeputeerde Staten geven graag uitvoering aan de motie Oogstmarkt Malieveld. Zij beschouwen deze motie als een oproep tot verdere intensivering van de uitvoering van de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw. Vooral op het gebied van initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken. Gedeputeerde Staten stellen voor in samenwerking met het Open Netwerk Voedselinnovatie Zuid-Holland, de Voedselfamilies en het Kennisteam in de nazomer van 2018 een oogstmarkt te organiseren zoals in de motie wordt voorgesteld. Zij stellen verder voor in te spelen op de vragen van de initiatiefnemers in de korte afzetketens in samenwerking met de Zuid-Hollandse Voedselfamilies.

Type besluit: GS-vergadering