Motie 756 Groenblauwe Schoolpleinen

Datum besluit: 28 november 2017


Groene Schoolpleinen dragen bij aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Ook vormen ze een plek die kan bijdragen aan het opvangen van regenwater en het tegengaan van hittestress. Voor buurtbewoners kan het ook een aantrekkelijk element zijn in hun leefomgeving. Op 8 november 2017 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om groene schoolpleinen onder de aandacht van gemeenten te brengen en goede voorbeelden en co-financieringsmogelijkheden aan te geven. Ook vragen Provinciale Staten in de Motie deze informatie op een website beschikbaar te stellen. In het behandelvoorstel geven Gedeputeerde Staten aan hoe de provincie invulling zal gaan geven aan deze motie.

Type besluit: GS-vergadering