Motie 762 Zonneboeren

Datum besluit: 28 november 2017Gedeputeerde Staten zeggen Provinciale Staten van Zuid-Holland toe om een onderzoek uit te voeren in die gebieden waar het landbouwperspectief minimaal is, naar vernatten van het veenweidegebied in combinatie met het aanleggen van zonnevelden overeenkomstig motie 762.

Type besluit: GS-vergadering