Normenkader rechtmatigheid 2017

Datum besluit: 28 november 2017Elk jaar actualiseren Gedeputeerde Staten het Normenkader Rechtmatigheid 2017 ten behoeve van de jaarlijkse accountantscontrole. Het Normenkader Rechtmatigheid omvat een overzicht van de wet- en regelgeving waarmee de provincie in de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te maken krijgt. In het kader van de accountantscontrole wordt aan dit normenkader getoetst en wordt door de accountant beoordeeld of de provincie zich in haar taakuitoefening en (financieel)beheer aan de daarin gestelde wet- en regelgeving heeft gehouden (de zogenaamde rechtmatigheidstoets van de accountant). De bevindingen van de accountant daarover worden ter kennis gebracht van Provinciale Staten, die deze bij haar controlerende taak kan betrekken.

Type besluit: GS-vergadering