Ondertekening Letter of Cooperation 2018 met Deltalinqs e.a.

Datum besluit: 28 november 2017


De provincie heeft op 12 oktober 2016 de energieagenda “Watt Anders” vastgesteld. In deze agenda heeft de provincie zich ten doel gesteld de CO2 emissie in Zuid Holland met minimaal 85% te reduceren. De grootste CO2 emissie in Zuid Holland wordt veroorzaakt door de industrie. Samen met de Provincie, de gemeente Rotterdam en het havenbedrijf Rotterdam heeft het Deltalinqs Energy Forum , van de werkgeversvereniging van het Rotterdams Haven en Industrieel Complex, de jaarlijkse Letter of Cooperation opgesteld om de energietransitie bij de industrie te versnellen. Deze LOC's gaan in op energie-efficiency, het opwekken van duurzame energie, het inzetten van alternatieve energiedragers en grondstoffen en op het verwijderen van CO2. In de energieagenda Watt Anders is aangegeven dat de provincie samen wil werken met de industrie via een Coalition of the Willing. Door deze LOC 2018 te ondertekenen, geeft de provincie invulling aan dit deel van de energieagenda Watt Anders.

Type besluit: GS-vergadering