Rapportage Doeltreffendheid subsidies

Datum besluit: 28 november 2017


Om een Slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland dichter bij te brengen, kunnen inwoners, bedrijven en mede-overheden subsidies krijgen voor activiteiten die aan deze doelen bijdragen.

Type besluit: GS-vergadering