Uitsluitend digitaal publiceren van kennisgevingen, stoppen met publiceren in huis-aan-huisbladen

Datum besluit: 28 november 2017Op 12 november 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland aangenomen. Deze verordening maakt het mogelijk om kennisgevingen van bijvoorbeeld (ontwerp) vergunningen of ontheffingen door of in opdracht van de provincie uitsluitend digitaal te publiceren. Met ingang van 1 januari 2015 zijn deze publicaties van de provincie en omgevingsdiensten al te vinden op overheid.nl. In de Verordening elektronische kennisgeving wordt het afbouwen van het publiceren in huis-aan-huisbladen aangekondigd, maar is geen termijn genoemd. Met een advertentiecampagne in huis-aan-huisbladen in de maanden december 2017 en januari 2018 worden gebruikers in heel Zuid-Holland geïnformeerd dat provinciale kennisgevingen vanaf 1 januari 2018 nog uitsluitend worden gepubliceerd op overheid.nl. Door uitsluitend digitaal te publiceren wordt op jaarbasis een bedrag bespaard van ongeveer 400.000 euro. Gedeputeerde Staten willen in aanloop naar de voorjaarsnota onderzoeken of dit geld mogelijk kan worden ingezet om de lokale en regionale journalistiek te ondersteunen. Deze vorm van journalistiek heeft het moeilijk, maar Gedeputeerde Staten vinden kritische en onafhankelijke journalistiek belangrijk voor de democratische controle. Bij het vaststellen van de voorjaarsnota kunnen Provinciale Staten bepalen of de gelden hiervoor worden ingezet of terugvloeien naar de algemene middelen.

Type besluit: GS-vergadering