Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland

Datum besluit: 28 november 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om een wijziging door te voeren in de subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland betreffende de cofinanciering voor Interregprojecten (Vlaanderen en Twee Zeëen). Door de wijziging worden er minder eisen gesteld aan een project om subsidie te kunnen krijgen. De eerste eis die vervalt is dat de activiteitenbetrekking moeten hebben op ‘clean technology’, een technologie die bijdraagt aan een schoner milieu en/of energiebesparing. Er bleken te weinig projecten te zijn die aan deze eis voldeden. Nu kan er ook subsidie naar innovatieve projecten gaan die niet aan clean technology gerelateerd zijn. Dit betekent overigens niet dat subsidie nu naar milieuvervuilende projecten gaat; de programma’s voor Interreg Nederland-Vlaanderen en Twee Zeeën kennen andere programmalijnen die daar op gericht zijn. Daarnaast vervalt de eis dat er een Vlaamse partner aan het project moet deelnemen. Door deze wijzigingen kunnen meer projecten die bijdragen aan een sterkere Zuid-Hollandse economie, aanspraak maken op de subsidieregeling. Ook wordt de subsidieregeling verruimd door de cofinanciering ook beschikbaar te stellen voor de andere drie Interreg programma’s: Interreg Noord West Europa, Interreg Noord Zee Regio en Interreg Europa.

Type besluit: GS-vergadering