Beantwoording schriftelijke vragen 3336 Statenfractie GroenLinks over recht op inlichtingen voor statenleden

Datum besluit: 7 november 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van de statenvragen 3336 van GroenLinks over recht op inlichtingen voor statenleden vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan op de informatieverstrekking aan Provinciale Staten door het College van Gedeputeerde Staten.

Type besluit: GS-vergadering