Besluit Wijziging Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 met bevinding 2017

Datum besluit: 7 november 2017


Zuid-Holland is rijk aan monumentale gebouwen. Deze rijksmonumenten vertellen het verhaal van Zuid-Holland en verlenen kwaliteit en identiteit aan hun omgeving. De provincie Zuid-Holland houdt de monumenten in stand door restauratie te stimuleren en leegstand te voorkomen door middel van herbestemming. De provincie verleent hiervoor subsidie in het kader van de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Met deze regeling wordt ook subsidie verstrekt voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument, om zodoende de herbestemming van monumenten te bevorderen. Gesubsidieerde monumenten zouden voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk moeten zijn. Gedeputeerde Staten hebben besloten om de paragraaf herbestemming van de subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 te wijzigen om de publieke toegankelijkheid van de monumenten meer te waarderen. Om de monumenten goed te beleven is de publieke toegankelijkheid essentieel. Met de wijziging van de subsidieregeling dienen de monumenten minimaal 30 dagen per jaar geopend te zijn voor het publiek.

Type besluit: GS-vergadering