IMAGO-signaal najaar 2017

Datum besluit: 7 november 2017


Het IMAGO-signaal najaar 2017 omvat de reeds geprogrammeerde beleidsproducten in deze collegeperiode. Hiermee ontstaat een totaaloverzicht van alle voorgenomen beleidsontwikkeling en trajecten die daartoe kunnen leiden zoals verkenningen en evaluaties. Per traject wordt op de provinciale website aangegeven hoe participatie wordt vormgegeven. Zodat iedereen die wil ook kan participeren. De provincie werkt aan een vernieuwd integraal Omgevingsbeleid waarin de maatschappelijke opgaven centraal staan. Dit vernieuwde Omgevingsbeleid wordt voor een groot deel samengesteld vanuit bestaand beleid, dat nu nog is vastgelegd in verschillende sectorale beleidsdocumenten. Voor het overige deel wordt het Omgevingsbeleid verder ontwikkeld met een aantal beleidsaanpassingen en uitvoeringskeuzes, die voortkomen vanuit vernieuwingsambities of vanuit knelpunten in de (gebieds)praktijk.

Type besluit: GS-vergadering