Impuls Vergunningverlening. Toezicht en Handhaving (VTH)

Datum besluit: 7 november 2017


In Zuid-Holland werken we samen met onze partners aan een gezond(er) en veilig(er) leefmilieu. Dit doen we onder andere door vooruitstrevend in te zetten op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Via twee sporen wordt door Gedeputeerde Staten ingezet om de uitvoering van provinciale VTH taken te versterken, namelijk in het programma Impuls VTH en de structurele doorontwikkeling van de VTH taken. In de brief aan Provinciale Staten geven we kort een overzicht van onze inspanningen en bereikte resultaten tot op heden.

Type besluit: GS-vergadering