Inschrijving Crezeepolder en polder Nieuw-Lekkerland

Datum besluit: 7 november 2017


Dit voorjaar heeft de provincie een proces opgestart voor onder andere de openbare verkoop van grond in de Crezeepolder en de polder Nieuw Lekkerland. Met de verkoop regelt de provincie ook het duurzaam beheer van deze gebieden, die alle deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. Helaas is nu gebleken dat er in dit verkoopproces intern procedurele fouten zijn gemaakt. In het belang van een zorgvuldige procedure hebben Gedeputeerde Staten daarom besloten de inschrijving voor de Crezeepolder en de polder Nieuw Lekkerland niet te gunnen en het proces na wijzigingen over te doen. Het streven is om zo mogelijk in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe verkoopprocedure voor de Crezeepolder te starten. Aankondigingen hiervoor zullen via de provinciale website en lokale media worden gedaan. Omdat er voor Nieuw Lekkerland maar één inschrijver voldeed aan de gestelde eisen zal met deze aanbieder verder een gesprek volgen.

Type besluit: GS-vergadering