Intentieovereenkomst Geothermie Alliantie Zuid-Holland

Datum besluit: 7 november 2017


Om de energietransitie te versnellen werkt de provincie via de energieagenda aan het versnellen van het gebruik en de winning van geothermie. Met onze partners Dutch Association Geothermal Operators (DAGO), EBN B.V., Eneco Warmte en Koude b.v., gemeente Westland, HVC en Hydreco GeoMEC B.V., is gesproken over het bundelen van kennis en kunde met betrekking tot geothermie. Het gaat daarbij onder meer over het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op de optimale ontwikkeling van geothermie in Zuid-Holland en deze visie te concretiseren in plannen om aardwarmte systematisch, maatschappelijk verantwoord en veilig te winnen. Op 9 november 2017 heeft Han Weber namens de provincie de overeenkomst ondertekend op het congres "Energietransitie en Geothermie" van de gemeente Westland.

Type besluit: GS-vergadering