Overdracht bevoegdheid omgevingsvergunning windenergie aan gemeente Lansingerland

Datum besluit: 7 november 2017


De gemeente Lansingerland wil op de locatie Prisma/Bleizo en Overbuurtsche polder tenminste 12 megawatt aan windenergie realiseren. De provincie is normaliter bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning, maar kan op grond van de Electriciteitswet die bevoegdheid overdragen aan de gemeente. Daarvan maken Gedeputeerde Staten nu gebruik, waardoor de gemeente de benodigde procedures zelf kan afhandelen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen gemeente en provincie.

Type besluit: GS-vergadering