POP-3 Kennisoverdracht water en Investeringen Jonge Landbouwers

Datum besluit: 7 november 2017


De provincie Zuid-Holland stelt 575.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar voor kennisoverdracht aan landbouwers voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het realiseren van mooi en schoon water is één van de kernopgaven van het provinciaal waterplan. De provincie Zuid-Holland stelt 550.000 euro aan POP-3 subsidie beschikbaar aan jonge landbouwers voor het doen van duurzame investeringen in de agrarische onderneming. De provincie Zuid-Holland stelt, vanwege het grote aantal ingediende subsidieaanvragen, 1,3 miljoen euro extra aan POP-3 subsidie beschikbaar voor samenwerkingsprojecten voor innovaties in de grondgebonden landbouw. De regels in de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland voor het in samenwerking aanvragen van subsidies zijn gewijzigd.

Type besluit: GS-vergadering