Beantwoording schriftelijke vragen 3333 Statenfractie CDA Bewegwijzering N207 Boskoop-Oost

Datum besluit: 10 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van Statenvragen 3333 CDA met betrekking tot Bewegwijzering N207 Boskoop-Oost vastgesteld. Het is niet duidelijk waarom er ter hoogte van de rotonde Gouwedreef momenteel nog geen verwijzing is naar Boskoop-Oost. In het kader van het Grootschalig Onderhoud van de N207 tussen Waddinxveen en Alphen aan den Rijn in 2018 wordt de bewegwijzering op dit gehele traject onderhouden en waar nodig aangepast en/of vervangen. Dit in afstemming met de betreffende gemeenten. Vooruitlopend hierop wordt ter hoogte van de rotonde Gouwedreef, komende vanuit de richting Waddinxveen, een tijdelijke bewegwijzering aangebracht met als doel Boskoop-Oost.

Type besluit: GS-vergadering