Begroting 2018 provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel in de verordening nazorgenheffing

Datum besluit: 10 oktober 2017Op grond van artikel 15.47 Wet milieubeheer (Wm) is voor de provincie een nazorgregeling opgesteld. Volgens deze regeling is het provinciaal bestuur na sluiting van een stortplaats verantwoordelijk voor het voorkomen van milieuschade. Om aan die verantwoordelijkheid te voldoen legt de provincie aanslagen nazorgheffing op aan de exploitanten van stortplaatsen. De provincie heeft het provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland opgericht waarin de nazorgheffingen en behaalde rendementen over die heffingen voldoende (doel)vermogen moeten genereren om aan de eeuwigdurende nazorgverplichtingen te kunnen voldoen. In de begroting 2018 zijn de kosten opgenomen voor de nazorgactiviteiten in 2018, een meerjarenraming voor de periode 2018-2028 en de tarieventabel voor de op te leggen aanslagen nazorgheffing in 2018. Via een wijzigingsbesluit wordt de tarieventabel 2018 opgenomen in de verordening nazorgheffing

Type besluit: GS-vergadering