Samenwerkingsovereenkomst en incidentele subsidie KWR Water BV voor transitie WKO naar HTO Energie- en milieubeheerstrategieën

Datum besluit: 10 oktober 2017


Om een klimaatbestendige provincie te realiseren is reductie van de CO2-emissie nodig. De glastuinbouw kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren door opslag van water met een hoge temperatuur (HTO) in de ondergrond in plaats van gebruik van fossiele brandstof. Infiltratie van water met een temperatuur van meer dan 30º C is in Zuid-Holland nu echter beleidsmatig door de provincie niet toegestaan vanwege mogelijke risico’s voor de omgeving. Dit beperkt de mogelijkheden voor aanzienlijke reductie van de CO2-emissie. Onderzoek naar de daadwerkelijke effecten van infiltratie van water met een temperatuur van meer dan 30º C lijkt ons daarom zeer zinvol. De wijze waarop opslag van water met een hogere temperatuur (maximaal 45º C) verantwoord zou kunnen worden toegepast, laat de provincie Zuid-Holland onderzoeken. Daartoe is de provincie Zuid-Holland een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, op grond waarvan de samenwerkende partijen voor dit project een subsidie bij het ministerie van Economische Zaken aanvragen. Tevens levert de provincie voor een waarde van € 6.000,00 personele inzet bij de uitvoering van het project en verstrekt zij een subsidie van € 50.000,00 aan KWR Water BV als uitvoerder.

Type besluit: GS-vergadering