Inventarisatie Beeldbepalend Erfgoed Zuid-Holland

Datum besluit: 10 oktober 2017


De provincie Zuid-Holland heeft een publicatie uitgegeven over beeldbepalend erfgoed. Het gaat om bijzondere gebouwen en plekken in Zuid-Holland die symbool staan voor de geschiedenis van dorp, stad en streek. Hierbij is niet alleen gekeken naar erfgoed met een monumentenstatus, maar ook naar minder bekende en niet beschermde objecten. Met deze publicatie wil de provincie de aandacht vestigen op de bijzondere waarde van erfgoed als beeldmerk en identiteitsdrager. Bewust is daarbij niet gekozen voor nieuwe beschermende regelgeving. Veel is immers al beschermd. Het gaat om de attentiewaarde. Daartoe worden de gegevens opgenomen in de digitale Cultuurhistorische Atlas van Zuid-Holland. Ook wil de provincie deze informatie gebruiken bij haar erfgoed- en omgevingsbeleid.

Het beeldbepalend erfgoed is op twee manieren in kaart gebracht. Enerzijds via een enquête onder gemeenten, historische verenigingen en oudheidkamers. Anderzijds via een werkgroep van deskundigen die een selectie heeft gemaakt op basis van de Canon van Zuid-Holland. Zo wordt een bredere kijk op erfgoed gegeven, ruimer dan dat van enkel professionals. De inventarisatie is niet uitputtend. De provincie wil de kaart in de toekomst verder interactief maken zodat nieuwe suggesties kunnen worden gedaan. Zo blijft de kaart ‘levend’.

Type besluit: GS-vergadering