Kerndocument Koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving

Datum besluit: 10 oktober 2017


De provincie heeft de blik op natuurontwikkeling verruimd. Naast de aanleg van nieuwe natuurgebieden, liggen er nog meer ambities en opgaven op het terrein van groen en water te wachten. Deze opgaven vragen om een brede visie die in samenhang met andere maatschappelijke opgaven tot uitvoering moeten worden gebracht. De provincie Zuid-Holland wil de uitwerking van een visie van een Rijke Groenblauwe Leefomgeving samen met inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties vormgeven. Deze visie vormt een module van het Omgevingsbeleid. Om daar vorm aan te geven heeft de provincie voor de zomer werkateliers georganiseerd. De uitkomsten van deze werkateliers hebben vorm gekregen in een kerndocument koers Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De koers is een voorlopige richting voor de visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De visie wordt ontwikkeld volgens de uitgangspunten integraal, modulair adaptief, gedragen en operationeel (IMAGO) en zal rond juni volgend jaar door Provinciale Staten vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering