Vaststelling partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit windenergie

Datum besluit: 10 oktober 2017De provincie Zuid-Holland draagt actief bij aan een schone, betaalbare en toekomstbestendige energievoorziening. Want het beperken van energieverbruik en de inzet van in Nederland opgewekte, schone energie biedt kansen om te innoveren en concurrerend te blijven en draagt bij aan het beperken van de klimaatverandering. Daarom zet Zuid-Holland op alle mogelijkheden in om ons gezamenlijk energieverbruik te verduurzamen: energiebesparing, zon, aardwarmte, nieuwe technologieën en wind op land én zee. De provincie doet dit samen met andere partijen. Dat geldt ook voor het realiseren van 150 MW windenergie in de voormalige stadsregio Rotterdam regio. Inmiddels is 45 MW van de afgesproken 150 MW in uitvoering of al gerealiseerd. In deze partiële herziening legt de provincie 17 nieuwe locaties in de Rotterdamse regio ruimtelijk vast waar 105 MW windenergie kan worden gerealiseerd.

Type besluit: GS-vergadering