2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute

Datum besluit: 2 oktober 2017


Provinciale Staten worden, conform de Regeling Projecten Zuid-Holland, halfjaarlijks door middel van een voortgangsrapportage door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de voortgang van het project RijnlandRoute. De 2e Voortgangsrapportage 2017 RijnlandRoute rapporteert over de periode 1 maart 2017 tot en met 31 augustus 2017 en laat zien dat het project volgens planning en binnen het daartoe beschikbare budget loopt.

Type besluit: GS-vergadering