Afdoening motie 721 fietsenstallingen bushaltes

Datum besluit: 2 oktober 2017


Gedeputeerde Staten doen in deze brief een behandelvoorstel aan Provinciale Staten hoe om te gaan met motie 721 ('aanvullende maatregelen fietsenstallingen op OV-knooppunten'). ln deze motie werd gevraagd onderzoek te doen naar knelpunten in de capaciteit van fietsenstallingen bij R-nethaltes en provinciale busstations. Op bestaande R-netcorridors bestaat capaciteitstekort bij fietsenstallingen. Binnen het R-netprogramma is budget beschikbaar om dit op te lossen. Het streven is om het capaciteitstekort uiterlijk eind 2018 op te lossen. Binnen het R-netprogramma is daarnaast aanleg en / of uitbreiding van fietsenstallingen opgenomen voor alle haltes langs nieuwe corridors waar dat ruimtelijke mogelijk is. Op het enige busstation waar geen R-net stopt, bestaat op dit moment geen capaciteitsprobleem. Er is hierdoor geen aanvullend budget nodig in de begroting van 2018.

Type besluit: GS-vergadering