Behandelvoorstel motie 729 (gelijktrekken OV-tarieven provinciale concessies)

Datum besluit: 2 oktober 2017


Gedeputeerde Staten doen in deze brief een behandelvoorstel aan Provinciale Staten hoe om te gaan met motie 729 waarin het college wordt verzocht met een voorstel te komen om de OV-tarieven (reguliere kilometertarieven en HOV tarieven) in de provinciale concessies Zuid-Holland Noord en Drechtsteden / Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gelijk te trekken met het laagste kilometertarief zoals dit geldt in de concessie Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee.

Type besluit: GS-vergadering