Ontheffing herontwikkeling terrein Suiker Unie Puttershoek (tevens afdoeningsvoorstel Motie 398)

Datum besluit: 2 oktober 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om ontheffing te verlenen van de regels van de Verordening ruimte 2014 voor de herontwikkeling van het voormalige Suiker Unieterrein in Puttershoek (gemeente Binnenmaas).

De gemeente Binnenmaas heeft plannen in voorbereiding om het voormalige Suiker Unieterrein opnieuw in te richten als bedrijventerrein en als zonneweide (energie-opwekking door zonnepanelen). De ontwikkeling is in strijd met de Verordening ruimte, omdat het terrein bedoeld is voor glastuinbouwgebied en de ontwikkeling groter is dan de oppervlakte waarmee in het Programma ruimte rekening is gehouden. Op andere punten dragen de plannen juist bij aan provinciale belangen, zoals het behoud van watergebonden bedrijventerreinen, ruimte voor bedrijven in een hoge milieucategorie en een bijdrage aan de energietransitie naar duurzame energie-opwekking. Om deze reden hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het verlenen van de ontheffing voor deze herontwikkeling.

Type besluit: GS-vergadering