Programma Zuid-Hollands Groen 2018 - 2032 (tweede lezing)

Datum besluit: 2 oktober 2017


In het Programma Zuid-Hollands Groen 2018 – 2032 (PZG) wordt inzicht gegeven in de voorgenomen activiteiten die moeten leiden tot uitvoering van de drie beleidsdoelen Groen van de provincie Zuid-Holland en prognose van het geld dat daarvoor nodig is. De drie beleidsdoelen Groen zijn:

Het versterken van recreatie in het groen en de beleving van het groen;

Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de biodiversiteit;

Het stimuleren van duurzame grondgebonden landbouw / agrarisch ondernemerschap.

Voor de eerste keer wordt gedetailleerd inzicht gegeven in zowel de uitvoeringsresultaten die worden voorzien als de prognose van bestedingen om de beleidsdoelen Groen te realiseren. Met ingang van 2017 zal het PZG elk jaar verschijnen.

Type besluit: GS-vergadering