Vaststellen maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018 en besluit tot wijziging Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland

Datum besluit: 2 oktober 2017


Erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept de oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spin-off. De provincie Zuid-Holland wil het erfgoed doorgeven aan toekomstige generaties. Dit vraagt om het bekend, zichtbaar en toegankelijk maken van het erfgoed voor inwoners van de provincie, liefhebbers en toeristen. De provincie Zuid-Holland richt zich daarbij op groepen monumenten die aan één geografische lijn liggen (bijvoorbeeld de kust, rivier of trekvaart) en één verhaal vertellen. Dit zijn de zeven erfgoedlijnen; de Atlantikwall, Goeree-Overflakkee, de Landgoederenzone, de Limes, De Oude Hollandse Waterlinie, de Trekvaarten en de Waterdriehoek. Gedeputeerde Staten hebben besloten subsidies te verlenen aan projecten die bijdragen aan het beleefbaar maken van deze zeven erfgoedlijnen. De projecten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn opgenomen in het maatregelenpakket erfgoedlijnen 2018.

Type besluit: GS-vergadering