Beslissing op bezwaar van Archer Daniels Midland Europoort B.V. 22 mei 2017 tegen besluit 19 april 2017 last onder dwangsom

Datum besluit: 24 oktober 2017


Gedeputeerde Staten hebben de door Archer Daniels Midland Europoort B.V. ingediende bezwaren tegen een opgelegde last onder dwangsom deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Deze was opgelegd omdat het bedrijf geurhinder veroorzaakte buiten het bedrijfsterrein, wat niet mag volgens de vergunning van het bedrijf. Wel krijgt het bedrijf langer de tijd om maatregelen te nemen om te voldoen aan de vergunning. Dit is in overeenstemming met het advies van de bezwarencommissie, die de provincie adviseert over bezwaren die tegen haar besluiten worden ingediend. Door Archer Daniels Midland worden sojabonen verwerkt tot onder andere meel, olie en eiwitconcentraten. In de omgevingsvergunning van het bedrijf staat dat er buiten het bedrijfsterrein geen geurhinder mag zijn. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft verschillende malen geconstateerd dat daarvan wel sprake was. Om te zorgen dat dit in de toekomst niet meer voor komt, is de last onder dwangsom opgelegd.De bezwarencommissie vond dat afdoende was aangetoond dat het bedrijf de veroorzaker is geweest van de geurhinder en dat de last onder dwangsom terecht was opgelegd. Wel zou het bedrijf langer de tijd moeten krijgen om maatregelen te treffen.

Type besluit: GS-vergadering