Intentieovereenkomst Waterbeschikbaarheid Boskoop

Datum besluit: 24 oktober 2017Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeenten en ondernemers ondertekenen een intentieovereenkomst over Waterbeschikbaarheid in de Greenport regio Boskoop. De overeenkomst is de kroon op de constructieve dialoog die de ondertekenaars afgelopen jaar hebben gevoerd om knelpunten in de watervoorziening te voorkomen. In de overeenkomst zeggen partijen toe om de onderlinge communicatie te optimaliseren, meer in te zetten op waterbesparende maatregelen en om de dialoog voort te zetten met een verbreding naar andere watergerelateerde onderwerpen, zoals wateroverlast.

Type besluit: GS-vergadering