Jaarverslag Bezwarencommissie 2016

Datum besluit: 24 oktober 2017


Warmtebedrijf Rotterdam, samenwerkingspartner in de Warmtealliantie Zuid-Holland heeft overeenstemming met Nuon over de warmtelevering aan de Leidse Regio. Hierdoor zal vanaf 2020 het stadsverwarmingsnet in Leiden overschakelen van gasgestookt naar duurzame warmte uit de Rotterdamse Haven. Hiermee wordt invulling gegeven aan de provinciale energieagenda. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland starten de besluitvormingsprocedure om het Warmtebedrijf Rotterdam om te vormen zodat de warmtelevering mogelijk wordt.

Type besluit: GS-vergadering