Ondertekening GreenDeal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten

Datum besluit: 24 oktober 2017


Gedeputeerde Staten onderschrijven de Green Deal Participatie. Het doel van de Green Deal is “stimuleren dat participatie een vanzelfsprekend onderdeel wordt bij de inpassing van duurzame energieprojecten, waardoor een betere belangenafweging kan plaatsvinden, met als gevolg betere besluiten, meer draagvlak en een kortere doorlooptijd van procedures”. Om dit te bereiken zijn de afspraken in de Green Deal Participatie primair gericht op acties om partijen vanuit hun eigen rol de komende twee jaar van elkaar te laten leren. Andere ondertekenaars van de Green Deal Participatie zijn overheden, brancheverenigingen en natuur- en milieuorganisaties.

Type besluit: GS-vergadering