Ontheffing Verordening ruimte 2014 voor transformatie (van een deel) van voormalig tropisch zwemparadijs Tropicana/Blue City, Rhijnspoorkade Maasboulevard 100, bestemmingsplan Struisenburg, Rotterdam

Datum besluit: 24 oktober 2017


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben ontheffing verleend van artikel 2.1.10 “Veiligheidszonering vanaf de oevers van de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas” voor de zogenaamde bebouwingsvrije zone van 25 meter) van de Verordening ruimte 2014 (voor een deel) van de transformatie van voormalig zwemparadijs Tropicana/Blue City, Maasboulevard 100 te Rotterdam. De verleende ontheffing is uitsluitend nodig voor de zogenaamde bebouwingsvrije zone van 25 meter. Daar zijn alleen nieuwe functies (uitgezonderd wonen) toegestaan voor het hergebruiken van bestaande bebouwing.Het voormalig zwemparadijs kan daarmee worden omgevormd tot ruimte voor circulaire ondernemers aangevuld met ruimte voor horeca, winkels, hotel, sport, ontspanning en mogelijkheden voor lezingen, congressen, workshops.

Type besluit: GS-vergadering